МБАЛ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” - ПЛОВДИВ” ЕООД"

МБАЛ ”Св. Пантелеймон” – Пловдив е собственост на община Пловдив и е разположена в кв.”Кючук Париж”, където живее население от 70 000 души. Лечебното заведение разполага с 246 легла и работи с НЗОК по 111 клинични пътеки. Те обхващат всички основни специалности:

 • Спешна медицина
 • Вътрешни болести – в т.ч. кардиология
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Нефрология
 • Пневмология и фтизиатрия
 • Гастроентерология
 • Хирургия
 • ЛЧХ
 • Урология
 • Нервни болести
 • Акушерство и гинекология
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Клинична лаборатория
 • Образна диагностика
 • Обща и клинична патология
 • Микробиология
 • Болнична Аптека
 • Физикална и рехабилитационна медицина

Новооткритото и оборудвано по последни изисквания стерилизационно отделение, вече осигурява качествена и бърза работа на хирургичния блок. Болничната регистратура е със съвременен вид и функция на приветлив вход за болните хора. Там е обезпечена и цялостната информация за структурата и дейността, което улеснява максимално достъпа до предлаганите медицински услуги, включително чрез записване по телефона. На входа на болницата пациентите се посрещат в Спешното отделение, изградено според критериите на МЗ за спешна помощ. Достъпът до специализирана консултация, съвременни образни, лабораторни и диагностични процедури, защитават високото качество на обслужване в отделението. Всички медицински услуги са освободени от направления и други формалности и са безплатни за пациента. Компактността на болницата и високоорганизираната дейност, отлично подготвените кадри и добрата апаратурна обезпеченост, както и бързите комуникативни възможности /болнична информационна система, специализиран медицински транспорт, корпоративна група на мобилни телефони/ гарантират своевременната реакция на различни специалисти на всички нива от лечебно – диагностичния процес. По този начин се осъществява комплексно лечение на всеки пациент, допълвано от стабилизиране на постигнатия лечебен резултат в отделението по физикална и рехабилитационна медицина. МБАЛ „Св. Пантелеймон” има договорни отношения с водещи Доброволни здравно – осигурителни фондове: БЗОК „Закрила” АД, ОЗОФ „Доверие”АД, ЗОАД ДЗИ-АД. Болницата взаимодейства с договор за спешно обслужване с общопрактикуващите лекари от региона, както и с ЦСМП /Център за спешна медицинска помощ/, който има разкрит пост на нейната територия.

От ноември 2008год. МБАЛ ”Св.Пантелеймон” - Пловдив” ЕООД след успешно преминат одит е сертифицирана за цялостна дейност по ISO 9001:2000 , ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. От юни 2010год. ИСУ е приведена в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008.

Развитието на болница „Св.Пантелеймон” e в унисон с новите лечебни стандарти за добра медицинска практика, като част от общоприетата европейската тенденция , ни дава възможност да предложим едно качествено лечение и истински грижи за пациента. Годишно повече от 28 000 пациенти получават амбулаторно обслужване и над 12 000 болнично лечение. Статистиката показва, че вече излизаме и извън пределите на град Пловдив – 41% от нашите пациенти са жители на други общини и области.

Документи на ИСУ  (отварят се само от мрежата на МБАЛ “Свети Пантелеймон” гр.Пловдив”)

Инструкции за Инсталация на Сертификат (ако не Ви се отварят предходните документи е необходимо да исталирате еднократно “СЕРТИФИКАТ”)

Значими аспекти на Околната среда

Политика по управление на МБАЛ „Св. Пантелеймон”– Пловдив” ЕООД