Урологично отделение

МБАЛ ”Св.Пантелеймон гр.П-в” ЕООД
Отделение по Урология

Създадено на основание чл.46, ал. 2 във връзка с член от закона за лечебните заведения и разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-10/17.02.11 год. На Министерството на Здравеопазването на Република България.

I Структура:
Урология е базирана в стационарния блок на 3 етаж съвместно с Хирургичното отделение.
Разполага с 6 болнични легла, операционна, манипулационна, приемен к-т, санитарни възли и административни кабинети.

II Основна дейност:
Диагностика и л-ние на урологични заболявания.

  1. Травматология
  2. Онкология
  3. Септична х-я
  4. Реконструктивна х-я
  5. Имплантология

Обслужват болни предимно от Южна България и други региони на страната.

III Консултативна дейност:
1). Кл. Отделения на МБАЛ
2).Приемен консултативен к-т

IV Кадри:
В Урология като начало работят двама л-ри -специалисти по Урология и 4 мед. сестри.

Началник на Урология д-р Петър Драгинов

1976г. - Медицински Унивирситет гр.Пловдив

1981г. - Диплома специалност Урология

1982г.-1986г. - главен асистент Катедра по Урология МУ гр.Пловдив

1986г.-2002г. - асистент катедра по хирургия Университетска болница "Тахар Свар" гр. Махдия. Тунис

2002г.-2009г. - Уролог клиника по Урология в реионална болница гр.Меднин Тунис

2013г. - началник Урологично отделение МБАЛ "Св.Пантелеймон" Пловдив

###

Ординатор: д-р И.Маслинков