Счетоводство

гл.счетоводител Стоянка Крушкова -603-932; 0882-450-750
счетоводител Мария Нончева
счетоводител
счетоводител Веселина Мушамова – 6003-939; 0882-450-760
счетоводител Цветелина Гирова – 603-970; 0882-450-760
касиер Таня Пашова – 603-956; 0882-450-622

за контакти: