Спешно отделение

Спешното отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа е отделение в Диагностично-консултативният блок на МБАЛ „Св. Пантелеймон“. Разположено е на 1-вия етаж в сградата на болницата. В отделението работят по график специалист-спешна медицина, 4-ма лекари ординатори и 7 медицински сестри. Отделението е разкрито от март 2007 год.
Разполага с:
 Спешен приемен кабинет;
 Противошокова зала;
 Зала за диагностично уточняване и наблюдение.
ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
Диагностично уточняване на пациенти, извозени от ЦСМП в отделението.
Провеждане на реанимационни мероприятия при животозастрашаващи състояния, осъществяване на консултации със съответните специалисти и при индикации – осъществяване на хоспитализация.
Прием, диагностично уточняване, провеждане на лечебни мероприятия при нужда на пациенти и потърсили сами спешна помощ в отделението.
Отделението е оборудвано със съвременна техника и апаратура.

Началник отделение – Д-р Драгомир Дамянов - Спешна медицина

Ординатори – Д-р Васко Русенов, Д-р Ахмед Гечгел, Д-р Маргарита Гиздашка, Д-р Цветелин Атлазов, Д-р Симона Камберова, Д-р Петър Цветков

Старши мед. сестра – С. Мараджиева  

Телефони:

0882 45 06 15 , 032/60 39 05;