Рентген

Разположено е на 3-тия етаж на амбулаторния блок на болницата. В отделението работят 3-ма лекари, всички с придобита специалност по рентгенология и 6-ма рентгенови лаборанти.
ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
Отделението включва рентгенова апаратура за конвенционална рентгенова диагностика, сегментни дентографии, компютър аксиална томография, абдоминална ехография. Пациентите се обслужват в регистратура с информационно звено, рентгенови кабинети, чакални, лекарски кабинети, оборудвани според изискванията на Медицински стандарт по образна диагностика.
В отделението се извършват всички видове конвенционални ретгеноскопични и рентгенографични изследвания, както и пълната гама от специализирани и контрастни рентгенови изследвания – венозни, инфузионни урографии, цистографии, хистеросалпингографии, контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт, проследяване на пасажа, иригографии.
Компютър-аксиална томография – отделението разполага с компютърен томограф последно поколение. Провеждат се всички видове нативни и контрастни КТ изследвания на главен мозък, гръдна клетка, коремни органи и органи на малкия таз, гръбначен стълб, околоносни кухини, крайници.
Пациентите имат осигурен достъп до отделението и обслужване 24 часа в денонощието в планов и спешен порядък.

Началник отделение -
Д-р Иван КАЦАРОВ – рентгенология
Ординатор -
Д-р Николай СИРАКОВ – рентгенолог

Телефони:
Началник отделение:
032/ 603 908; 0896 646 301