Първо Вътрешно отделение

Разкрити са 43 легла за лежащо болни в следните сектори:
Ендокринологичен сектор, Кардиологичен сектор, Гастроентерологичен сектор, Нефрологичен сектор, Сектор Пневмология, Сектор Палиативни грижи.
Отделението е разположено на 2-рия етаж на болницата.
ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
Диагностика и лечение по собствени терапевтични алгоритми и клинични пътеки на:
 Заболявания на сърдечно-съдовата система;
 Заболявания на стомашно-чревния тракт и жлъчно-чернодробно-панкреасната система;
 Ендокринологични заболявания;
 Нефрологични заболявания;
 Ревматологични заболявания;
 Пулмологични заболявания;
 Палиативни грижи.
КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ
Извършват се консултации по всички специалности на отделението.

Началник отделение – Д-р Антоанета ПЕЛОВСКА
Ординатори – Д-р Снежана АТАНАСОВА
Д-р Атанас ПАРЕВ
Д-р Манол ПОПОВ
Д-р Светла АНТОНОВА
Д-р Юлияна КАРАДАНОВА

Телефони:
Началник отделение:
032/ 603 937; 0896 646 310
Ординатори: 032/ 603 945