Публични покани

”Доставка на ел. материали за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”

ВЪЗЛОЖЕНА Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9035724 на 07.11.2014г.

Страници