ОБЯВА - Лекар, специализант по акушерство и гинекология – 2 места

МБАЛ “СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” – ПЛОВДИВ” ЕООД

 

ОБЯВА

 

На основание  Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, МБАЛ “Свети Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД обявява място за специализант с база за практическо обучение МБАЛ“Свети Пантелеймон“-Пловдив“ЕООД:

  Лекар, специализант по акушерство и гинекология – 2 места

Желаещите могат да кандидатстват за обявената позиция като представят в отдел „Човешки ресурси“ следните документи:
1. Заявление за желаната позиция
2. Копие на документ за самоличност
3. Копие от диплома за завършено висше образование по медицина, а за лицата които са положили успешно всички семестриални и държавни изпити през учебната 2017/2018г. в МУ Пловдив- академична справка и удостоверение от Медицински университет, че предстои издаване на диплома.
4. Удостоверение за членство в БЛС
5. Автобиография
6. Документ за трудов стаж / ако има такъв/ 

С кандидатите ще се проведе подбор  по документи и събеседване. Кандидатите, които са служители на МБАЛ“Свети Пантелеймон“-Пловдив“ЕООД са с предимство.
С избраните кандидати ще се сключи трудов договор, съгласно изискванията на  Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

          

     

 

Прикачен файлРазмерДата
Microsoft Office document icon obyava_specializanti_16082018.doc29.5 KB08/21/2018 - 15:04