Обява за специализантско място по образна диагностика

"Обява за места за специализанти по Наредба
№1/22.01.2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването"