МБАЛ „Св.Пантелеймон“ ЕООД - Пловдив спешно се нуждае от антидекубитални дюшеци и апелира към Вашата хуманност и състрадание.

МБАЛ „Св.Пантелеймон“ ЕООД  - Пловдив спешно се нуждае от антидекубитални дюшеци и апелира към Вашата хуманност и състрадание. Молим желаещите да дарят антидекубитални дюшеци, да се свържат с нас на телефон  +359-882-450-625 и / или  email no@mbal2pv.com