МБАЛ "Свети Пантелеймон" търси да назначи

МБАЛ "Свети Пантелеймон" търси да назначи лекари, медицински сестри, санитари в новооткритото отделение за лечение на болни с COVID-19.

от Ръководството

за справки тел. 032-603-906 / 32-603-981