ИНФО отдел

Информационно осигуряване на МАБЛ “Св. Пантелеймон” Пловдив” ЕООД;

  • Осигуряване на необходима работна среда за ИБИС (интегрираната болнична информационна система);
  • Осигуряване на телекомуканикационна свързаност(мобилна и стационарна);
  • Кодиране;
  • Статистика;
  • Изготвяне на отчти;
  • Подобряване на уменията на медицинския персонала за работа с ИБИС.

 

КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ

Осъществява изцяло функционирането на ИБИС в МБАЛ ”Св. Пантелеймон” – Пловдив. Провежда програма за обучение на медицинския персонал за повишаване на уменията му необходими за правилното и безпроблемнно функциониране ИБИС.

В отделението работят квалифицирани специалисти – 2 инженер 2 кодировчика, 1 статистик.

инж. Апостол Ганчев – Началник ИТ Отдел.

Завършва МЕИ – Пловдив през 2000 год. Придобива специалност “Електорника” във ФЕА през 2000 год. Започва работа през 2001 год. като организатор в ИНФО отделение при МБАЛ “Св. Пантелеймон” – гр. Пловдив. През 2003 год. е Началник ИНФО отдел. През 2007 год. Началник ИТ отдел.

Кодировчиции

мед.сестра Галя Стоянова

Завършва Медицински Колеж – Пловдив през 1995 год. Придобива специалност “медицинска сестра” във Медицински Колеж през 1995 год. Започва работа през 1995 год. като мед.сестра в МБАЛ “Св. Пантелеймон” – гр. Пловдив. През 2008 год. е Кодировчик ИНФО отдел.

Христина Сугарева Статистик ИТ Отдел.

Завършва МЕИ – Пловдив през 1997 год. Придобива специалност “Медицинска Техника и Апаратура” във ФЕА през 1997 год. Започва работа през 1981 год. като статистик в МБАЛ “Св. Пантелеймон” – гр. Пловдив. През 2001 год. е Статистик ИНФО отдел.

Кодировчик

Харитина Чиширова

Завършва ЕСПУ – "Константин Величков" гр. Пловдив през 2001 год. Започва работа през 2014 год. като регистратор на Регистратура МЦ "Свети Пантелеймон", а от 2016г. е кодировчик в ИНФО отдел на МБАЛ “Св. Пантелеймон” – гр. Пловдив.

инж. Владо Тодоров – Координатор ИТ Отдел.

Завършва ВХВП – Пловдив 1974 год. Придобива специалност “Машини и апарати в ХВП”. От ноември 2011г. е Координатор в ИНФО отделение при МБАЛ “Св. Пантелеймон” – гр. Пловдив.