Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна по смисъла на Наредба №11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея за персонала на МБАЛ „Св.Пантелеймон”-Пловдив”

ВЪЗЛОЖЕНА Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна по смисъла на Наредба №11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея за персонала на МБАЛ  „Св.Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД 

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9049100 на 17.12.2015г.

Прикачен файлРазмерДата
PDF icon Публична покана2.81 MB12/18/2015 - 08:46
Microsoft Office document icon Документация226.5 KB12/18/2015 - 08:53
PDF icon Съобщение до средствата за масово осведомяване527.02 KB12/18/2015 - 08:53
PDF icon Протокол от работата на комисията2.77 MB01/12/2016 - 15:17
Процедури: