Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА по реда на чл. 101д, ал.2 от ЗОП.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9049468 на 08.01.2016г.

Прикачен файлРазмерДата
PDF icon Публична покана3.07 MB01/08/2016 - 15:05
PDF icon Съобщение до средствата за масово осведомяване 583.14 KB01/08/2016 - 15:05
Файл Документация362.28 KB01/08/2016 - 15:05
PDF icon Протокол от работата на комисията1.23 MB01/25/2016 - 14:33
PDF icon Договор "Софарма Трейдинг" АД328.89 KB12/21/2016 - 09:40
Процедури: