Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон - Пловдив” ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9051875 на 30.03.2016г.

Прикачен файлРазмерДата
PDF icon Публична покана2.39 MB03/30/2016 - 13:47
PDF icon Съобщение до средствата за масово осведомяване539.66 KB03/30/2016 - 13:47
Файл Документация6.18 MB03/30/2016 - 13:47
PDF icon Протокол от работата на комисията2.25 MB04/20/2016 - 08:43
PDF icon Договор345.48 KB06/24/2016 - 15:28
Процедури: