Диагностично-консултативен блок

1.Регистратура.
2.Приемно-консултативни кабинети: вътрешен, офталмологичен, УНГ, хирургичен, неврологичен, урологичен и кабинет за урологична ендоскопия, акушеро-гинекологичен, физиотерапевтичен, палиативни грижи, ортопедичен, неонатологичен, кабинет за преданестезиологична консултация, център за обучение на диабетици.
3.Отделения без стационар: Отделение по функционална диагностика; Отделение по клинична лаборатория; Отделение по образна диагностика; Отделение по обща и клинична патология; Спешно отделение; ТЕЛК.
ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
На централния вход на болницата е разположена регистратурата, работеща с инфомационна система за обслужване на пациентите и обмен на информация между различните отделения. За максималното удовлетворяване потребностите на пациентите се грижат медицински сестри и организатор-координатори от 7.00 до 19.00 ч. Те регулират плановия и спешния прием с цел оказване своевременна и достъпна медицинска услуга.
В приемно-консултативните кабинети, разположени на ет.1 и ет.2 се извършва консултацията, диагностицирането и приема на болните.
По желание на пациентите се извършват и платени консултации от специалистите по утвърден ценоразпис. Осъществяват се и медицински услуги по договори с доброволни здравноосигурителни фондове.

Координатор ДКБ-
Д-р Ружа ГЕОРГИЕВА