Денонощна физическа охрана на сградата на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 9

ВЪЗЛОЖЕНА Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Денонощна физическа охрана на сградата на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 9

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9049467 на 08.01.2016г.

За огледи на място: Експерт по сигурноста г-н Рангел Христов, тел. 0882 450 629

Прикачен файлРазмерДата
PDF icon Публична покана2.12 MB01/08/2016 - 14:59
PDF icon Съобщение до средствата за масово осведомяване 586.32 KB01/08/2016 - 14:59
Файл Документация159.83 KB01/08/2016 - 14:59
PDF icon Протокол от работата на комисията4.07 MB01/25/2016 - 14:32
PDF icon Договор "ПС Гард" ЕООД499.36 KB12/21/2016 - 09:41
Процедури: