Във връзка с изпълнение разпоредбите на Наредба №1/22.01.2015г. В МБАЛ

Във връзка с изпълнение разпоредбите на Наредба №1/22.01.2015г. В МБАЛ
“Свети Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД. са обявени следните свободни работни
места за специализанти:
  – 2 места за лекар, специализант по „Кардиология"