Анкетна карта за пациенти

дни

Уважаеми пациенти,
Тази анкета е анонимна и нейната цел е проучване на мнението на пациентите за медицинската помощ, която са получили в болничното заведение. Анкетната карта е разработена от НЦООЗ/Национален център по опазване на общественото здраве/ и за да защитим правата Ви като пациенти се надяваме на обективната Ви оценка.