АГО

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Ранна диагностика и лечение на гинекологични заболявания;

 • Консервативна и оперативна гинекология;
 • Водене на раждане;
 • Оперативно раждане;
 • Следоперативен период;
 • Прекъсване на бременност при медицински показания;
 • Специализирани кабинети – ехографски кабинет, колпоскопски кабинети.

 

КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ

Осъществява консултативна дейност по акушерство и гинекология, неонатология и пердиатрия. Провежда програма за обучение на майките за отглеждане на бебето. Извършва прием в рамките на цялото денонощие.

В отделението работят квалифицирани специалисти – 6 лекари, 6 акушерки, З-ма лекари-неонатолози, 1 детска сестра.

 

Началник отделение – д-р Хагоп КАРАГЬОЗЯН

д-р Хагоп КАРАГЬОЗЯН – Началник Отделение Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина.

 

Завършва медицина във ВМИ – Пловдив през 1985 год. Придобива специалност “Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина” през 1990 год. Започва работа през 1990 год. като ординатор в АГ отделение при МБАЛ “Св. Пантелеймон” – гр. Пловдив. През 2003 год. е Началник ОАГРМ.

 

Ординатори

 • д-р Йорданка Михайлова
 • д-р Петър Джеджеров
 • д-р Ангелина Сърбакова
 • д-р Тодорка Михайлова

Неонатолози

 • д-р Живка Чалъкова
 • д-р Цветана Велчева
 • д-р Цена Гроздина